รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก,ประกาศจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(พนักงานสถานที่ ยาม)