กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน
Detail :

กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน

วันที่ 1 ก.ค. - 14 พ.ย. และ

1 ธ.ค. - 10 เม.ย.  180 วัน