ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง การทดลองเรียนแบบ On-sie
Detail :

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่อง การทดลองเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)