ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง