ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู
Detail :

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  เรื่องการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ตามรายละเอียดแนบ

  1. ประกาศประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว 
  2. ตาราง ปปช.01
  3. ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว