ประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงอาหาร
Detail :

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร การประมูลร้านค้าขายอาหารในโรงอาหาร เพื่อจัดจำหน่ายให้กับนักเรียน ครูและบุคลากร ตามรายละเอียด

ประกาศการเปิดประมูลร้านค้าขายอาคารในโรงอาหาร

แบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ