ประกาศจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและผู้ช่วยหัวหน้าโครงการนานาชาติ