ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
Detail :

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2564

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ถ้าไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง ที่ E-mail : web@pcrs.ac.th หรือ std0002@pcrs.ac.th

ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่สอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

(สีตัวอักษรไม่มีผลข้อมูลนักเรียน)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อทั้งในเขตพื้นที่บริการและนอกเขตพื้นที่บริการ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เขตพื้นที่บริการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  นอกเขตพื้นที่บริการ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เงื่อนไขพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเดิม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอื่น ๆ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ความสามารถพิเศษ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เงื่อนไขพิเศษ