ประกาศผลสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 และเงินค่าบำรุงการศึกษา IPและ IPCเพิ่มเติม
Detail :

เอกสารสำหรับมอบตัว ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4

ายละเอียดเงินบำรุงการศึกษา นร โปรแกรมนานาชาติ IPและIPC นร.สัญชาติไทยและ นร.ต่างชาติ เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ SMP ม.1 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ SME ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 SME [คลิก]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SME [คลิก]

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 SMP [คลิก]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SMTE [คลิก]

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษInternational Program  การศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IP [คลิก]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 IP [คลิก]

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษInternational Program (Cambridge Curriculum) การศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 IPC [คลิก]

ประกาศรายชื่อ SMP ม.1 เพิ่มเติม