การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ
Detail :

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (คลิก)

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (คลิก)

ขั้นตอนการกรอกใบสมัครเข้าศึกษา

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ SME ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 SME [คลิก]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SME [คลิก]

ประกาศผลสอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE ปีการศึกษา 2564

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 SMP [คลิก]

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 SMTE [คลิก]

ห้องเรียนพิเศษInternational Program  การศึกษา 2564