กำหนดการการรายงานตัว นักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564