ภาพกิจกรรม

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


04 | มี.ค. | 2564

ประกาศผลสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 และเงินค่าบำรุงการศึกษา IPและ IPCเพิ่มเติม


08 | เม.ย. | 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ และดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ


26 | มี.ค. | 2564

สถิติการรับสมัครนักเรียน 2564 และราชื่อนักเรียนที่สมัครแต่ละวัน


19 | มี.ค. | 2564

คำสั่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


23 | พ.ย. | 2563

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้บำเพ็ญประโยชน์


24 | มี.ค. | 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือกโควต้า ม.3 ปีการศึกษา 2564


16 | ก.พ. | 2564

การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา


27 | ม.ค. | 2564

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร แจ้งปืดเรียนด้วยเหตุพิเศษ


03 | ม.ค. | 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


30 | ธ.ค. | 2563

ประกาศผลเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10


21 | ก.ย. | 2563

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE


08 | ก.ย. | 2563

งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม


06 | ส.ค. | 2563

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform DEEP


04 | ก.ค. | 2563

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


03 | ต.ค. | 2563

กษิณา มุทิตาจิต 2563


25 | ก.ย. | 2563

ภาพกิจกรรม งานเปิดบ้านวิชาการ SMTE


22 | ก.ย. | 2563

กิจกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ


24 | ก.ค. | 2563

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563


11 | ก.ค. | 2563

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน


26 | มิ.ย. | 2563
  •  
  • 1
  • 2
  •