ภาพกิจกรรม

ประกาศการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


29 | ต.ค. | 2564

OBEC Content Center


09 | ก.ย. | 2564

ประกาศลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


01 | ก.ค. | 2564

ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564


29 | มิ.ย. | 2564

ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม วันที่ 21 มิถุนายน 2564


18 | มิ.ย. | 2564

Google classroom สำหรับนักเรียน


02 | มิ.ย. | 2564

รายชื่อนักเรียนโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม แยกรายชื่อตามประเภทโปรแกรม


28 | พ.ค. | 2564

กำหนดการการรายงานตัว นักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


25 | พ.ค. | 2564

แบบคำร้อง การจัดสรรโอกาสให้นักเรียนเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปี 64


24 | พ.ค. | 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


24 | พ.ค. | 2564

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


18 | พ.ค. | 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขที่สอบ สถานที่สอบ วันที่สอบ


17 | พ.ค. | 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4


29 | เม.ย. | 2564

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


04 | มี.ค. | 2564

การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ


19 | มี.ค. | 2564

ประกาศผลสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 และเงินค่าบำรุงการศึกษา IPและ IPCเพิ่มเติม


08 | เม.ย. | 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ และดาวน์โหลดบัตรประจำตัวสอบ


26 | มี.ค. | 2564

ผลการพิจารณาคัดเลือกโควต้า ม.3 ปีการศึกษา 2564


16 | ก.พ. | 2564

การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา


27 | ม.ค. | 2564

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร แจ้งปืดเรียนด้วยเหตุพิเศษ


03 | ม.ค. | 2564