ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ


01 | ธ.ค. | 2565

ยินดีต้อนรับ ผอ.กาญจนา พรหมวงศ์ เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร


12 | ต.ค. | 2565

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร


13 | ก.ย. | 2565

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง


27 | มิ.ย. | 2565

Student Care Solution


27 | พ.ค. | 2565

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
24 | พ.ย. | 2565

พิธีเปิดงานแข่งขันศิลปหัตถกรรม จังหวัดระนอง

30 | พ.ย. | 2565

ประกาศจ้างครูผู้สอนสังคมศึกษา

18 | พ.ย. | 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนรอบสอง(สถานที่,ยาม)

28 | ต.ค. | 2565

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน โปรแกรมนานาชาติ (ชีววิทยา)