ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567


31 | ม.ค. | 2567

ดาวโหลด ใบสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศีกษา 2567


27 | ก.พ. | 2567

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ


27 | ก.พ. | 2567

ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ


19 | ก.พ. | 2567

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคารผลการพิจารณาโควต้า ปีการศึกษา 2567


05 | ก.พ. | 2567

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
22 | ก.พ. | 2567

เปิดบ้านเพชรพิชัย2566

14 | ก.พ. | 2567

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2566

14 | ก.พ. | 2567

กิจกรรมปัจฉิม ปีการศึกษา 2566

15 | ก.พ. | 2567

พิธีไหว้ครูดนตรี นาฎศิลป์