ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มเติม วันที่ 21 มิถุนายน 2564


18 | มิ.ย. | 2564

Google classroom สำหรับนักเรียน


02 | มิ.ย. | 2564

รายชื่อนักเรียนโควตา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม แยกรายชื่อตามประเภทโปรแกรม


28 | พ.ค. | 2564

กำหนดการการรายงานตัว นักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


25 | พ.ค. | 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564


24 | พ.ค. | 2564

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
22 | มิ.ย. | 2564

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียน ม.1 ปี 64 (เพิ่มเติม)

18 | มิ.ย. | 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครูอัตราจ้าง

16 | มิ.ย. | 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนครูอัตราจ้าง

07 | มิ.ย. | 2564

ประกาศจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและผู้ช่วยหัวหน้าโครงการนานาชาติ