ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2567


06 | มิ.ย. | 2567

ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567


31 | ม.ค. | 2567

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


27 | ม.ค. | 2565

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-site


21 | ม.ค. | 2565

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์


24 | ธ.ค. | 2564

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
28 | มิ.ย. | 2567

กิจกรรมสังคมสำราญ ย้อนตำนานอารยธรรมโลก ปีการศึกษา 2567

26 | มิ.ย. | 2567

กิจกรรมวันต้านยาเสพติดโลก 2567

17 | มิ.ย. | 2567

เรื่อง ประกาศจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(นักวิชาการศึกษา พนักงานสถานที่) รอบที่ 2

06 | มิ.ย. | 2567

รูปเครื่องแบบนักเรียน โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 2567