ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566


02 | ก.พ. | 2566

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง


27 | มิ.ย. | 2565

Student Care Solution


27 | พ.ค. | 2565

ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


09 | พ.ค. | 2565

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


27 | ม.ค. | 2565

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
23 | ก.พ. | 2566

กิจกรรม OpenHouse 2565

23 | ก.พ. | 2566

กิจกรรมปัจฉิม 2565

04 | ก.พ. | 2566

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2565

07 | ก.พ. | 2566

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย)