ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

OBEC Content Center


15 | ก.ย. | 2566

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566


02 | ก.พ. | 2566

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง


27 | มิ.ย. | 2565

Student Care Solution


27 | พ.ค. | 2565

ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


09 | พ.ค. | 2565

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
12 | ก.ย. | 2566

เกษียณอย่างเกษม อิ่มเอมความรักจากลูกขาวแดง

22 | ส.ค. | 2566

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

11 | ส.ค. | 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2566

07 | ก.ค. | 2566

ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ