ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง


27 | มิ.ย. | 2565

Student Care Solution


27 | พ.ค. | 2565

ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


09 | พ.ค. | 2565

ประกาศ มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครองลดค่าใช้จ่าย COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


27 | ม.ค. | 2565

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องเลื่อนเปิดเรียนรูปแบบ On-site


21 | ม.ค. | 2565

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
01 | ก.ค. | 2565

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

16 | มิ.ย. | 2565

กิิจกรรมวันไหว้ครู(ศิษย์น้อมวันทาบูชาครู)

29 | มิ.ย. | 2565

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (แม่บ้าน,บริการ)

02 | มิ.ย. | 2565

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย(เลือกตั้งสภานักเรียน)