ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลโลก ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา” แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี

กิจกรรม

www.pcrs.ac.th

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566


02 | ก.พ. | 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ


01 | ธ.ค. | 2565

คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง


27 | มิ.ย. | 2565

Student Care Solution


27 | พ.ค. | 2565

ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


09 | พ.ค. | 2565

ปฏิทินกิจกรรม

www.pcrs.ac.th
04 | ก.พ. | 2566

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 2565

27 | ม.ค. | 2566

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

30 | ม.ค. | 2566

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก,ประกาศจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน(พนักงานสถานที่ ยาม)

04 | ม.ค. | 2566

กิจกรรมต้อนรับปีใหม่