ทำเนียบผู้บริหารและบุคลากร

นายอำนาจ วาทะยา
ตำแหน่ง : ครู
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวกฤษณีย์ โพธิ์คีรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวภราวดี เต็มเปี่ยม
ตำแหน่ง : ครู
สุขศึกษาและพลศึกษา