ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย)