ทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันนวมินทรมหาราช (9 ตุลาคม 2566)