ประกาศ รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
Detail :

ประกาศ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียด 

มัธยมศึกษาปีที่ 4  รายละเอียด 

new : Global Nerdy    ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567   คลิกที่นี่ 

           ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการมอบตัว    ***ดาวน์โหลด***

new : Global Nerdy     ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2567   คลิกที่นี่

              ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการมอบตัว    ***ดาวน์โหลด***

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ม.1.และ ม.4 ห้องเรียนปกคิ ปีการศีกษา 2567    คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัครห้องเรียนปกติ  คลิกที่นี่    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ึกษา2567