ประกาศ รายชื่อนักเรียนโควต้า ตามแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
Detail :

ประกาศโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  รายชื่อนักเรียนโควต้า ตามแผนการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์    คลิก

แผนการเรียน  คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ  คลิก

แผนการเรียน  ภาษาไทย - สังคมศึกษา        คลิก

แผนการเรียน  ภาษาอังกฤษ - จีน/ญี่ปุ่น      คลิก