โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน
Detail :

การประชุมผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019