ภาพกิจกรรม

การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา


27 | ม.ค. | 2564

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร แจ้งปืดเรียนด้วยเหตุพิเศษ


03 | ม.ค. | 2564

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน


30 | ธ.ค. | 2563

คำสั่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


23 | พ.ย. | 2563

ประกาศผลเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE ครั้งที่ 10


21 | ก.ย. | 2563

รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมงานเปิดบ้านห้องเรียน SMTE


08 | ก.ย. | 2563

งานเปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม


06 | ส.ค. | 2563

แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform DEEP


04 | ก.ค. | 2563

ประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด(COVID-19)


27 | เม.ย. | 2564

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช


03 | ต.ค. | 2563

กษิณา มุทิตาจิต 2563


25 | ก.ย. | 2563

ภาพกิจกรรม งานเปิดบ้านวิชาการ SMTE


22 | ก.ย. | 2563

กิจกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ


24 | ก.ค. | 2563

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563


11 | ก.ค. | 2563

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน


26 | มิ.ย. | 2563

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ


23 | มิ.ย. | 2563

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และ4 ปีการศึกษา 2563


18 | มิ.ย. | 2563

แบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนทางไกล


08 | มิ.ย. | 2563

แบบสอบถามการเตรียมความพร้อมของนักเรียนต่อการเรียนออนไลน์ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร


17 | พ.ค. | 2563

ผลสอบ O-NET นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


30 | มี.ค. | 2563